Zoznam tried

 

 

Trieda

Triedny učiteľ

Odbor a zameranie

I.A

Ing. Eva Dikaszová

2682 K   Mechanik počítačových sietí

2381 M  Strojárstvo

I.G

Mgr. Tibor Kapusta

6460 H   Predavač

2423 H   Nástrojár

I.H

Ing. Alena Charvátová

6489 H   Hostinský, hostinská

I.J

Ing. Miroslava Šicová

3178 F   Výroba konfekcie

2478 F   Strojárska výroba

I.KN

Mgr. Daniela Klimentová

6421 L   Spoločné stravovanie

6411 L   Prevádzka obchodu

I.SN

Ing. Taťána Ličková

6403 L   Podnikanie v remeslách a službách

2414 L 01   Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

II.A

Mgr. Katarína Parobeková

2682 K   Mechanik počítačových sietí

2381 M  Strojárstvo

II.G

Mgr. Monika Ďurajdová

6460 H   Predavač

2423 H   Nástrojár

II.H

Ing. Viera Ďuriančíková

6489 H   Hostinský, hostinská

II.J

Ing. Andrea Briedová

3178 F   Výroba konfekcie

2478 F   Strojárska výroba

II.JP

Mgr. Jaroslav Tokár

2478 F   Strojárska výroba

II.KN

Ing. Eva Maculová

6421 L   Spoločné stravovanie

II.SN

Mgr. Janka Hazáková

6403 L   Podnikanie v remeslách a službách

2414 L 01   Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

III.A

Ing. Anna Styková

2682 K   Mechanik počítačových sietí

2381 M  Strojárstvo

III.G

Mgr. Ida Uhlíková

6460 H   Predavač

2423 H   Nástrojár

III.H

Ing. Janka Zaťková

6489 H   Hostinský, hostinská

IV.C

Ing. Václav Gajdošík

2682 K   Mechanik počítačových sietí