HOME

O projekte

Názov projektu:

Strojárske vzdelanie na Horehroní dostupné pre všetkých

Žiadateľ:

Spojená škola Brezno

Sektor

VEREJNÝ

Celkové výdavky projektu (EUR):

230 000,00 EUR

Požadovaná výška NFP (EUR):

218 500,00 EUR

Trvanie projektu (mesiace)

18 mesiacov

Umiestnenie projektu (NUTS III)

Banskobystrický kraj

OD 1.9.2014   zmena  prijímateľa: pôvodný prijímateľ Spojená škola Brezno

                      nahradený Strednou odbornou školou techniky a služieb brezno

                      zmena ITMS: 26130130112, Zmena Ukončenia realizácie aktivít projektu: 08/2015

 

 

 

pre Prijímateľa Stredná odborná škola Techniky a služieb Brezno:

        Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2013

        Ukončenie realizácie aktivít projektu: 08/2015

        Celkové oprávnené výdavky projektu

        Plánovaný stav (v EUR) 107 234,75

        Skutočný stav (v EUR) 68 256,41

        Stav realizácie projektu (v %) 63,65

 

- Následné monitorovacie obdobie od 03/2016

 

- 1 MS podaná za obdobie  03/2016 – 02/2017